Webkamery

Vyhledávání

Kalendář událostí

Žádné události

Předpověď počasí

Anketa

Jak se Vám líbí hrad Svojanov po provedené rekonstrukci?
 • Hlasů: (0%)
 • Hlasů: (0%)
 • Hlasů: (0%)
Celkem hlasů:
První hlas:
Poslední hlas:
 
Vytvořeno pomocí Sexy Polling
 

Návštěvnost stránek

Partneři

Honorata

 

Obnova hradu

Středověký královský hrad Svojanov je ve vlastnictví města Poličky od roku 1910. Krátce po zakoupení hradu zahájilo město první záchranné práce směřující k obnově a zpřístupnění celého areálu. V roce 1952 byl hrad městu znárodněn a v roce 1992 opět v restituci navrácen. V roce 2006 zahájilo město Polička rozsáhlou rekonstrukci, jejímž cílem se stalo uvedení hradního komplexu do podoby z 2. poloviny 19. století. Rekonstrukce byla realizována za přispění Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje, Nadace ČEZ a v neposlední řadě EU z ROP NUTS II Severovýchod.

Rekonstrukce hradu je z památkového hlediska velmi zdařilá. Její realizací se podařilo zachránit významnou památku naší národní historie budoucím generacím.

2006

 • položení nové střešní krytiny na budovu empírového paláce

2007

 • vybudování nového krovu a položení střešní krytiny na budovu bývalého poplužního dvora
 • položení nové střešní krytiny na dům zbrojnošů
 • výměna dřevěného oplocení cest a hradeb

2008

 • obnova vstupního průjezdu
 • rekonstrukce pokojů a sociálního zařízení hradního penzionu
 • rekonstrukce restaurace a přilehlé kuchyně
 • vybudování nové stylové instalace v empírovém paláci představující život na hradě v 2. polovině 19. stol.
 • nová výsadba hradní zahrady
 • obnova fasády nádvorního průčelí vstupní budovy
 • oprava střechy vstupní budovy
 • nová střecha na vrcholu břitové věže

2009

 • pořízení starožitného vybavení pokojů hradního penzionu
 • rozšíření instalace v paláci o stylovou kuchyni, zpřístupnění sklepení  a části domu zbrojnošů s expozicí klasicistních dveří z Poličky
 • obnova fasády venkovního průčelí vstupní budovy, oprava sedmi komínových těles
 • regenerace zeleně v areálu hradu
 • oprava sociálních zařízení pro veřejnost
 • rekonstrukce další části hradního penzionu, doplnění stylového vybavení, zprovoznění nové koupelny a toalety

2010

 • oprava všech oken vstupní budovy hradu
 • obnova zříceniny renesančního paláce s provedením fragmentů psaníčkových sgrafit
 • obnova objektu tzv. ratejny v předhradí
 • statické zajištění a dostavba zřícených kleneb v budově bývalého poplužního dvora

2011

 • generální rekonstrukce empírového paláce – obnova fasády, repase oken a dveří, restaurování parket a původních dlažeb, nové dlažby z opuky v přízemí a z cihel ve sklepení, rekonstrukce omítek, doplnění iluzivní výmalby pokojů prvního patra, restaurování kamenných prvků výzdoby, obnova klempířských prvků, odvodnění stavby, vybudování EPS a EZS
 • archeologický průzkum horního nádvoří a provedení odvodnění této plochy, objev a obnova hradní studny
 • generální rekonstrukce domu zbrojnošů – obnova vnitřních prostor, restaurování omítek a dřevěných prvků, položení cihlové dlažby v přízemním sále, vybudování EPS a EZS, archeologický průzkum okolí domu s objevem původního kamenného žlabu
 • generální rekonstrukce vnějšího hradebního obvodu – obnova jihovýchodní části
 • celková obnova vnějšího pláště budovy bývalého poplužního dvora v předhradí
 • vybudování odpočinkové zóny před hradem
 • adaptace přízemí severovýchodní bašty na lovecký salonek
 • vybudování slavnostního osvětlení hradu

2012

 • vytvoření průhledu z městečka na hrad odstraněním přebujelé zeleně dokončení rekonstrukce domu zbrojnošů – restaurování vnějších omítek s goticko-renesančním kvádrováním
 • dokončení rekonstrukce vnějšího hradebního obvodu – obnova jihovýchodní a východní části, odpočinkový a vyhlídkový altán na baštách, stavba nové brány do areálu hradu
 • odvodnění prostor renesančního paláce

2013

 • rozšíření průhledu z městečka na hrad odstraněním další části přebujelé zeleně
 • statické zajištění severozápadní stěny renesančního paláce
 • oprava střechy vstupní budovy hradu, pořízení nových sněhových zábran
 • výměna střešního pláště a oprava krovů budovy čp. 122 v areálu předhradí